In English

Rekisteri- ja tietosuojaselosta

Tämä on Kalenterppi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.5.2024.

Olemme sitoutuneet noudattamaan GDPR:ää ja muita tietosuojakäytäntöjä verkkosivuillamme ja palveluissamme.

Voimme päivittää politiikkaa vastaamaan käytäntöjämme tai muuttuneita lakeja tai asetuksia. Kun politiikkaan tulee merkittäviä muutoksia, tiedotamme siitä soiaalisessa mediassa ja muutossivulla.

1. Rekisterinpitäjä

Kalenterppi Oy, Klaavuntie 16 d 34, 00910 Helsinki

Sähköposti tuki@tanssi.io

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Ahonen, mikko@kalenterppi.com

3. Rekisterien nimet

Tanssi.net-verkkopalvelun käyttäjärekisteri ja Kalenterppi Oy:n markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on palvelun asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi sekä palvelun kehittäminen.

Kalenterppi Oy ei käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Lisäksi käytämme kolmansien osapuolten palveluita, jotka voivat kerätä muuta asiakkaisiin liittyvää tietoa.

5. Rekisterien tietosisällöt

Verkkopalvelun käyttäjärekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön tai yrityksen nimi

  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

  • linkit ulkoisiin palveluihin (www-sivustojen osoitteet, Facebook jne.)

  • virheiden jäljityksessä käytetyt sekä viranomaisten edellyttämät tiedot (verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot sisäänkirjautumisita ja toiminnoista, virhetilanteissa myös lisätietoja kuten käytetty selain ja versio)

  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

  • laskutustiedot

  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Näiden lisäksi markkinointirekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön yritys/organisaatio

  • henkilön asema

Rekisteröityneille käyttäjille tallennetaan eväste, jolla sisäänkirjautuminen teknisesti toteutetaan. Lisäksi jossain tilanteissa hakujen nopeuttamiseksi jotain haku- tai tulostietoja voidaan tallentaa asiakkaan selaimeen.

Sivustollamme on käytössä Plausible, joka on yksityisyyttä suojaavaa analytiikkatyökalu. Se kerää analytiikkatietoa anonyymisti. Tarkoituksena on seurata verkkokäytön trendejä (kävijämäärät, sivulatausten kesto jne.). Emme seuraa yksittäisten käyttäjien toimia analytiikan avulla. Plausible kerää analytiikkaa varten sellaista tietoa kuten vieraillut sivut, sivusto jolta palveluun on siirrytty sekä tietoa käyttäjän laitteesta (laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä, maa, selain). Näet lisätietoja kerättävistä tiedoista täältä.

Virheiden jäljityksessä käytämme Sentry-palvelua. Virhetilanteiden sattuessa tallennetaan tietoa, joka auttaa virheen selvityksessä. Lähetettäviin tietoihin liitetään mm. sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite, IP-osoite, tehty toiminto sekä taustatietoja selaimesta. Voit tutustua Sentryn tietoturvapolitiikkaan täällä.

Sähköpostien lähettämisessä käytämme Mailgun-palvelua. Mailgunille välitetään sähköpostin sisältö sekä vastaanottotiedot. Joissain tilanteissa (esimerkiksi uutiskirjeen peruminen) Mailguniin voi tallentua myös tietoja uutiskirjeiden lähetykseen annetuista luvituksista. Voit tutustua Mailgunin tietoturvapolitiikkaan täällä.

Sivustolla näytetään kolmansien osapuolten, kuten Googlen mainoksia. Kolmannet osapuolet voivat tallentaa selaimeesi evästeitä, jolla voidaan personoida mainoksia sekä seurata mainoksien katselua ja tehoa. Tietojen tallentaminen perustuu antamaasi hyväksyntään ja voit muuttaa hyväksyntääsi mainosasetuksista. Googlen mainoksia koskevaan tietoturvapolitiikkaan pääset tutustumaan täällä.

Maksullisen palvelun laskuttamisessa (kalenteritapahtumien ja taustatietojen lisääminen) käytetään Verkkolaskut.net -palvelua. Verkkolaskut.net -palveluun tallennetaan laskutukseen liityviä tietoja laskujen luomiseksi ja lähettämiseksi.

Loppukäyttäjien maksamisessa käytämme Stripeä. Stripe tallentaa käyttäjistä henkilötietoa kuten osoitteita, maksukorttien tietoja yms. väärinkäytösten estämiseksi ja jäljittämiseksi sekä verojen kohdistamiseksi. Tanssi.net ei kerää tai tallenna luottokorttitietoja. Voit tutustua Stripen tietoturvapolitiikkaan täällä.

Palvelussa on karttalinkkejä Google Mapsin palveluun. Palveluun voidaan välittää sijaintitietosi, mikäli olet sen sallinut. Voit tutustua Google Mapsin politiikkoihin täällä.

Näytämme palvelussa Mapboxin karttoja. Palveluun voidaan välittää osoite- tai sijaintitietojasi, mikäli käytät näitä ominaisuuksia, kuten reittisuunnittelua. Voit tutustua Mapboxin politiikkoihin täällä.

Väärinkäytösten estämiseksi palvelussa käytetään hCaptchaa. Voit tutustua hCaptchan käyttämiin tietoihin täällä.

Tanssi.netissä käytämme rekisteröitymättömille käyttäjille evästeitä joidenkin ominaisuuksien, kuten karttasijaintiin pohjautuvien näkymien ja kielivalintojen toteuttamisessa. Hakutoimintojen toteuttamiseksi sijaintitietoja lähetetään myös palvelimelle. Sijaintitietoja ei tallenneta. Palvelua voi myös käyttää ilman näitä ominisuuksia.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi, suorituskyvyn varmistamiseksi ja virhetilanteiden korjaamiseksi. Niitä kerätään myös sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tehdyistä maksuista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja Yhdysvaltoihin, mikäli se on verkkosivun toteuttamisessa teknisesti välttämätöntä. Pääasiallinen palvelinympäristömme on fly.io, jonka käyttämät palvelimet sijaitsevat monissa maissa. Käytämme Ruotsissa sijaitsevaa ympäristöä, mutta jossain tilanteissa tietoja voidaan tallentaa myös EU:n ulkopuolelle. Käytämme myös nopeamman palvelun toteuttamiseksi välimuistipalveluita (CDN) joista valitaan automaattisesti käyttäjää lähellä oleva palvelu. Välimuistipalvelu voi sijaita myös Yhdysvalloissa. Maksuliikennettä hoitaa Stripe, joka toimii Yhdysvalloissa. Virheidenkäsittelyssä käytetään Sentryä, jolla on toimintaa Yhdysvalloissa. Karttapalveluissa käytetään Google Mapsia ja Mapboxia, joiedn palvelimista osa sijaitsee Yhdysvalloissa.

Kalenterppi Oy:n keräämiä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Käyttämämme mainosverkkoja (Google AdSense, Adtraction) ja muita palveluita, jotka voivat edellä mainitun lisäksi kerätä tietoa, jota käytetään esimerkiksi mainoksien personointiin, maksujen valvontaan, karttapalveluiden toteuttamiseen tai virheiden jäljittämiseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Järjestelmään ei tallenneta salassa pidettäviä tietoja, kuten henkilötunnuksia tai luottokorttinumeroita.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietojen säilöminen

Säilömme tiliisi liittyviä tietoja niin kauan kuin tilisi on aktiivinen, jotta voimme tarjota palvelua tai muuten täyttää velvollisuutemme.

Voimme säilöä tietoja myös muulla tavoin kuten tässä politiikassa on sanottu, voidaksemme huolehtia lakisääteisistä velvollisuuksitamme, selvittääksemme riitatilanteita, sopimuksien toimeenpanemiseksi sekä Kalenterppi Oy:n lakisääteisten oikeuksien varmistamiseksi.

Voit pyytää tunnuksesi poistamista koska tahansa. Henkilökohtaiset tietosi poistetaan, kun poistat tunnuksesi. Julkiseksi tehdyt tiedot, kuten kalenteritapahtumat, säilytetään.

Viimeksi päivitetty: 19.5.2024